Mans grozs (0,00 €)

Interneta veikala noteikumi

1.Pakalpojuma nosacījumi.

 • Visas cenas interneta veikalā ir galīgas (pilnīgas) pasūtīšanas dienā un tajās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Visas cenas ir norādītas eiro (EUR).

 • Preces tiks piegādātas izmantojot Tavu izvēlēto piegādes veidu – kurjers (Venipak, Omniva), pakomāts (Omniva).

 • Kad būsi veicis pasūtījumu, savā e-pastā saņemsi pasūtījuma apstiprinājumu ar informāciju par veikto pasūtījumu.

 • Ja vēlies atgriezt preci, Tu to varat izdarīt 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas (pasta zīmogs vai kurjera apstiprinājums), uzrakstot Preces atgriešanas iesniegumu un nosūtot uz SIA ORCCAN e-pastu: [email protected]. Lai saņemtu atpakaļ savu naudu, pa pastu, pakomātu vai ar kurjeru ir jānosūta prece atpakaļ - nesabojāta un oriģinālajā iepakojumā 14 dienu laikā (pasta zīmogs vai kurjera apstiprinājums) no preces saņemšanas brīža. Nauda par preci, tai skaitā piegādes izmaksas, Tev tiks atmaksāta atpakaļ uz Preces atgriešanas iesniegumā norādīto bankas kontu. Preces nogādāšanu atpakaļ nodrošina klients. Atteikuma tiesību veidlapu lejupielādē ŠEIT.

2. Piegādes informācija un piegādes laiki.

 • Preces no internetveikala www.megango.lv tiek piegādātas izmantojot Tavu izvēlēto piegādes veidu (pakomāts, kurjers). Par piegādi jāmaksā papildus, ja iepirkuma grozā pie preces pasūtīšanas nav norādīts savādāk. Pilnas piegādes izmaksas redzamas iepirkuma grozā. Ja veiksi izmaiņas savā pasūtījumā telefoniski vai e-pastā, operators Tevi informēs e-pastā par apstiprinātā pasūtījuma kopējām izmaksām.

Piegādes laiks atkarīgs no preces un piegādes veida.

 • Ja prece ir pieejama noliktavā un izvēlēta piegāde ar kurjeru uz mājām, prece tiks piegādāta 2-5 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža (maksājums veikts pasūtījuma apstiprināšanas brīdī).

 • Ja prece ir pieejama noliktavā un izvēlēta piegāde izmantojot Omniva pakomātu, prece tiks piegādāta 2-5 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža (maksājums veikts pasūtījuma apstiprināšanas brīdī).

 • Ja prece nav pieejama noliktavā, prece tiks piegādāta 14-17 darba dienu laikā izmantojot Venipak kurjera, Omniva kurjera vai pakomāta pakalpojumu.

 • Svētku, brīvdienu, kravas vai ražošanas aizkavēšanas vai citu iemeslu dēļ maksimālais piegādes laiks var sasniegt 30 dienas kopš pasūtījuma apstiprināšanas brīža (maksājums veikts pasūtījuma apstiprināšanas brīdī). Šādos gadījumos SIA ORCCAN sazināsies ar Jums personīgi, lai vienotos par piegādes termiņa pagarināšanu vai pasūtījuma anulēšanu, atmaksājot veikto priekšapmaksu Jums atpakaļ uz norādīto kontu.

Papildu informācija:

 • Pirms sūtījuma saņemšanas kurjeram nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.

 • Gadījumos, ja tiek konstatēti ārēji sūtījuma iepakojuma bojājumi, saņēmējs ir tiesīgs nepieņemt sūtījumu, pirms tam kopīgi ar kurjeru noformējot bojājuma aktu.

Piegāde tiek veikta visā Latvijas, Baltijas un Eiropas teritorijā.

Piegādes izdevumi atkarīgi gan no sūtījuma svara, gan attāluma, uz kurieni prece jānogādā, un tiks norādīta pie preces iegādes pirkumu grozā.

Par precēm un piegādes izmaksām klients var norēķināties, izmantojot interneta maksājumus SIA ORCCAN interneta veikalā.

Atteikuma tiesības

1) Ko darīt, ja prece Tev nav piemērota, vai esi pārdomājis par vēlmi paturēt īpašumā preci?

Šajā gadījumā Tev ir tiesības izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka patērētājām ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. (Atteikuma tiesības neattiecas uz ēdamām un izlietojamām precēm.)

LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. SIA ORCCAN patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir nolietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargāt preci no bojājumiem vai bojāšanās.

Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs preces pirkuma līguma noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.

Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.

2) Ko darīt, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem?

Šajā gadījumā Tev ir tiesības pieteikt prasījumu preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai preces pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

 • attiecīgi samazina preces cenu;

 • novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;

 • apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

 • atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, ja:

 1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

 2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

 3. tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;

 4. tā neatbilst īpašībām, vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;

 5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;

 6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār, un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.

 Atteikuma tiesību veidlapu lejupielādē ŠEIT.

SIA ORCCAN naudas atmaksu par atgrieztām precēm veic ar naudas pārvedumu uz veidlapā norādīto bankas kontu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties, zvanot pa tel.: +37122037733 vai e-pastā: [email protected]

Lai nosūtītu preci atpakaļ pa pastu, sazinies ar mums uz norādīto telefonu vai e-pastu.

Aizvērt